Klacht- en tuchtrecht

Mocht u ontevreden zijn dan proberen we hier uiteraard in goed overleg een oplossing voor te vinden. Komen we hier samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG.
Op de website van mijn beroepsvereniging de VIT leest u wat u hiervoor kunt doen. 

Ik ben ook ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer210064R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht via de organisatie TCZ (www.tcz.nu).