EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort
tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals
een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Neem vrijblijvend contact op

Wanneer EMDR?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen,
waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties

PTSS

Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatischestress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. 

Hoe werkt EMDR?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie
met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden .
Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en
beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

 Meer informatie over deze methode kan je lezen op deze website: EMDR – Eerste-keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken 

Is EMDR geschikt voor jou?

Mocht je u nog vragen hebben over EMDR of wil je weten of behandeling met EMDR geschikt is voor het verminderen van jouw eigen klachten, neem dan contact met mij op. 

 

Neem vrijblijvend contact op!

Heb je vragen of opmerkingen? Wil je een afspraak maken voor een coachinggesprek of psychotherapie? Of wil je weten wat ik voor jou en team kan betekenen? Neem dan contact op!

 

Contact

Bob Offereins
+31 (0)79 207 0020
info@boboffereins.nl

Bob biedt hulp bij:

Angst gevoelens

Relaties, intimiteit en seksualiteit

Depressie en somberheid

Burn Out

Rouwverwerking verlies & trauma